پایه نهم

هدف زندگی قالب نامه ی غیر رسمی پایه نهم صفحه81

هدف زندگی قالب نامه ی غیر رسمی پایه نهم صفحه81

هدف زندگی قالب نامه ی غیر رسمی پایه نهم صفحه81

مقدمه:

از همان روزهای اول زندگی که چشم به جهان پیرامون خود باز می کنیم هدف های کوچک و بزرگی را برای خود تعیین می کنیم اما رفته رفته هدف های بزرگ تر خواهد شد و اینگونه مسیر اصلی زندگیت را در میان فرعی ها پیدا خواهی کرد و به آن ادامه خواهی داد تا در نهایت به آن دست یابی.

تنه انشاء:

ای فرزند عزیز کرده ی من، زندگی پر است از فراز و نشیب هایی که تو باید از آن گذر کنی، شاید گاهی اوقات از خستگی نای راه رفتن و ادامه را نداشته باشی اما ناامید مشو که اگر توکل به خدا کنی، خودش دستانت را می گیرد و از جای تو را بلند می کند. اگر هدفی در زندگی داشته باشی با هر مانعی که مواجه شوی برایت دل نشین می شود.

سعی کن به مشکلات پیش آمده در مسیر رسیدن به هدفت به عنوان معما یا مسئله نگاه کنی ، آنوقت حل کردن آن ها نه تنها برایت دشوار و خسته کننده نخواهد بود بلکه برایت سهل و آسان خواهد شد و همه ی آن ها را در کوله ی تجربیاتت قرار ده تا در مواقع لازم به آن ها رجوع کنی و با کمک آن ها مسیرت را برای رسیدن به هدف زندگی هموار سازی.

فرزندم سعی کن هدفی برای خود برگزینی که به آن عشق می ورزی و با هر بار تصور کردن خود در آن جایگاه ضربان قلبت بالا می رود و لبخند رضایت روی لب هایت نقش بندد. مگذار آدم ها کم رنگ زندگیت تو را به رسیدن به آرزوهایت سست و ناامید سازند.

تو همان خلقتی هستی که خدا روحش را در تو دمیده است و پدر و مادرت با هزار آرزو تو را در بالینشان رشد داده اند. تنها به هدف زندگیت فکر کن و ریسمان نامرئی زندگیت را بگیر و به اوج آسمان ها خود را برسان.

تو لایق بهترین هایی و بهترین ها در انتظار توست. بنابراین به راحت ادامه بده و از هیچکس و هیچ چیز نترس زیرا تو جای پایت سفت و استوار است و هدفت در زندگی مشخص است.

نتیجه گیری:

هدف به زندگی جهت خواهد داد. انسان بی هدف، سرگردان و حیران در مسیر زندگی خواهد ماند.

هدف زندگی قالب نامه ی غیر رسمی پایه نهم

گردآوری توسط: مرجع انشا / انشائی

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 4 =